четвер, 11 червня 2020 р.

Онлайн-засідання вчителів німецької мови, «Підготовка учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови та іспитів Гете-Інституту»


Тернопільський ОКІППО, 24 квітня 2020 року

М Е Т О Д И Ч Н І   Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

1.       З урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства, ролі у ньому знання іноземних мов, зокрема німецької мови, сучасних інноваційних підходів до навчання популяризувати досвід роботи вчителів німецької мови області щодо вивчення учнями цієї мови.
2.       У процесі освітньої діяльності дотримуватися принципів інтеграції, диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечить вільний розвиток індивідуальних здібностей учня, мотивації, системи особистісних цінностей.
3.       Крім традиційних методичних форм роботи, використовувати ІКТ та аутентичні навчальні засоби.
4.       Неформально організовувати участь старшокласників у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, а саме:
-           укладати завдання для І етапу відповідно до критеріїв, рекомендованих МОН України, чинних навчальних програм з іноземних мов і Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності;
-           прозоро та неупереджено проводити відбір учнів до участі у наступному турі;
-           діагностувати здібності, можливості та інтереси учнів щодо участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді;
-           планувати та організовувати індивідуальну роботу з учнями-учасниками команди закладу освіти, району, ОТГ, міста;
-           у ході підготовки активно використовувати навчальні матеріали Гете-Інституту та інші аутентичні німецькомовні ресурси для вивчення німецької мови як іноземної;
-           планувати та проектувати роботу з обдарованими учнями подальшому.
5.       Заохочувати та стимулювати бажання школярів області до складання іспитів на отримання міжнародного сертифікату Гете-Інституту; налагодити тісну співпрацю з відділом педагогічної кооперації з німецької мови Гете-Інституту; популяризувати вивчення німецької мови та створити умови для підготовки і складання учнями іспитів з німецької мови в Гете-Інституті.
6.       Враховувати фізіологічні особливості кожної вікової категорії школярів та їхні психологічні характеристики особистості (теорія множинного інтелекту) для організації успішного процесу навчання на всіх етапах.
7.       Під час організації навчання й оцінювання важливо створювати для учнів ситуацію успіху, яка передбачає:
-       доброзичливе ставлення до учня як до особистості;
-       позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали поки позитивного результату).

Ірина ПАКУЛЯК,
методист з німецької і французької мов
відділу методики навчальних предметів
та професійного розвитку педагогів
Тернопільського ОКІППО

середа, 10 червня 2020 р.

Літній інтенсив для вчителів німецької мови


     Шановні колеги, Гете-Інститут в Україні проводить літні інтенсивні курси для вчителів німецької мови державних закладів загальної середньої освіти, які цього року, з урахуванням неможливості проведення даного заходу влітку в очному форматі, пропонуються онлайн у комбінації з очним тренінгом та складанням іспиту восени 2020 р.
 ОГЛЯД ПРОПОЗИЦІЇ:
  • Онлайн-курс + іспит + семінар
  • рівні В1 та В2
  • тривалість курсу: 5 тижнів, 21.07-24.08.2020
  • Обсяг навантаження: 16 ак.год. на тиждень, які включають:
  • ​10 ак.год. на тиждень у групі у режимі онлайн-сесій у віртуальному класі Adobe Connect
  • 4 години самостійної роботи 
  • 2 ак.год. на тиждень у режимі онлайн-сесій у віртуальному класі Adobe Connect у групі для рефлексії методів викладання та питаннь методики-дидактики німецької мови як іноземної
  • одноденний очний захід у Києві восени (8 ак.год.)
  • стипендія на складання іспиту Goethe-Zertifikat B1 або Goethe-Zertifikat B2
  • підтвердження участі, що охоплює 90 ак.год. 
       Подальшу детальну інформацію (цільова група, умови участі, технічні передумови, підтвердження участі, пакет документів на отримання стипендії, вступні письмові завдання та реєстраційні формуляри для обидвох курсів) можна знайти на сайті Goethe-Institut в Україні:
 Подання заявок триває до 21.06.2020 року.

середа, 3 червня 2020 р.

Методичні рекомендації


Щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов в умовах дистанційного навчання в 2019-2020 н. р.


пʼятниця, 15 травня 2020 р.

КРУГЛА МЕТОДИКА

Шановні колеги, пропоную ознайомитись з "круглою методикою", яка містить прийоми та методи для використання під час проведення уроків, тренінгів та інших форматів організації освітніх занять. Презнтація

пʼятниця, 8 травня 2020 р.


Онлайн-нарада «Актуальні питання організованого завершення 2019-2020 н.р. та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов»
06 травня 2020 року в ТОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулася онлайн-нарада з актуальних питань організованого завершення 2019-2020 н.р. та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов. Учасниками наради були 47 працівників методичних установ області, які відповідають за навчання іноземних мов. 
Під час виступів методисти ТОКІППО І.І. Пакуляк та Л.В. Уруська висвітлили питання нормативного забезпечення закінчення навчального року в умовах дистанційного навчання, академічної автономії закладів загальної середньої освіти в прийнятті рішень, зважаючи на різні варіанти організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, а також специфіку підсумкового оцінювання з іноземних мов.
Мова, зокрема, йшла про особливості формувального та підсумкового оцінювання для учнів 1-х, 2-х та 3-х пілотних класів Нової української школи, способи взаємодії педагогів з учнями та їх батьками через різноманітні месенджери та платформи дистанційного навчання, а також можливість залучення батьків до надання інформації для заповнення свідоцтв досягнень учнів.
У ході наради обговорювалися та роз’яснювалися актуальні питання організації підсумкового контролю з іноземних мов та специфіки контролю чотирьох видів мовленнєвої діяльності у 3-11 класах. Були запропоновані типи та форми завдань, які можна дати учням до виконання у синхронному чи асинхронному режимах.
Працівники методичних установ області взяли активну участь в обговоренні, поставили низку запитань про особливості оформлення шкільної документації, записів в журналах та вирішення проблем, які виникають в умовах дистанційного навчання іноземних мов.
З інформацією про проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов учнів 11 класу
в 2019-2020 н.р. виступила методист, в.о. завідувача центру забезпечення ЗНО та моніторингу якості освіти ТОКІППО Л.З. Онищук.
Технічний супровід онлайн-наради забезпечувала О.Б. Мочук, методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти.
Висловлюємо подяку всім учасникам зустрічі та бажаємо вдалого завершення навчального року.