четвер, 11 червня 2020 р.

Онлайн-засідання вчителів німецької мови, «Підготовка учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови та іспитів Гете-Інституту»


Тернопільський ОКІППО, 24 квітня 2020 року

М Е Т О Д И Ч Н І   Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

1.       З урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства, ролі у ньому знання іноземних мов, зокрема німецької мови, сучасних інноваційних підходів до навчання популяризувати досвід роботи вчителів німецької мови області щодо вивчення учнями цієї мови.
2.       У процесі освітньої діяльності дотримуватися принципів інтеграції, диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечить вільний розвиток індивідуальних здібностей учня, мотивації, системи особистісних цінностей.
3.       Крім традиційних методичних форм роботи, використовувати ІКТ та аутентичні навчальні засоби.
4.       Неформально організовувати участь старшокласників у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, а саме:
-           укладати завдання для І етапу відповідно до критеріїв, рекомендованих МОН України, чинних навчальних програм з іноземних мов і Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності;
-           прозоро та неупереджено проводити відбір учнів до участі у наступному турі;
-           діагностувати здібності, можливості та інтереси учнів щодо участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді;
-           планувати та організовувати індивідуальну роботу з учнями-учасниками команди закладу освіти, району, ОТГ, міста;
-           у ході підготовки активно використовувати навчальні матеріали Гете-Інституту та інші аутентичні німецькомовні ресурси для вивчення німецької мови як іноземної;
-           планувати та проектувати роботу з обдарованими учнями подальшому.
5.       Заохочувати та стимулювати бажання школярів області до складання іспитів на отримання міжнародного сертифікату Гете-Інституту; налагодити тісну співпрацю з відділом педагогічної кооперації з німецької мови Гете-Інституту; популяризувати вивчення німецької мови та створити умови для підготовки і складання учнями іспитів з німецької мови в Гете-Інституті.
6.       Враховувати фізіологічні особливості кожної вікової категорії школярів та їхні психологічні характеристики особистості (теорія множинного інтелекту) для організації успішного процесу навчання на всіх етапах.
7.       Під час організації навчання й оцінювання важливо створювати для учнів ситуацію успіху, яка передбачає:
-       доброзичливе ставлення до учня як до особистості;
-       позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали поки позитивного результату).

Ірина ПАКУЛЯК,
методист з німецької і французької мов
відділу методики навчальних предметів
та професійного розвитку педагогів
Тернопільського ОКІППО

Немає коментарів:

Дописати коментар